Waarom keuren?
Het keuren gebeurt volgens NEN 3140. Dat is omdat de norm NEN 3140 in de beleidsregel bij het Arbo-besluit expliciet is vermeld als middel om aan de wetgeving te voldoen. De arbeidsinspectie, die belast is met de controle op naleving van de Arbo-wet, hanteert de NEN 3140 bij haar inspecties. Indien bij een ongeval geconstateerd wordt dat de NEN 3140 niet of onvoldoende is toegepast, heeft de werkgever een zwakke positie bij het aantonen dat hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht.
 
Waarom onderhouden?
Vuil is funest voor de elektronica in uw lasmachine. Het neemt ook een stuk koelcapaciteit weg. Vuil kan ook geleidend werken, waardoor er kortsluiting mogelijk is. Door onderhoud bevordert u niet alleen de betrouwbaarheid van uw machine, er wordt ook netter omgegaan met een goed uitziende machine. Door onderhoud te laten doen verlaagt u de uitvalkans en verhoogt u de produktie.
 
Waarmee werken wij?
H en H Techniek maakt voor het testen gebruik van een Metrel SigmaGT MI3310 Apparaattester en voor het schoonblazen gebruiken wij een Wagner W660 Blower.

Wat meten we?
Van klasse 1 apparaten meten we altijd de beschermingsleiding. Als het apparaat het toelaat, dan meten we de isolatiewaarde. Als het apparaat via electronica gestart wordt meten we de werkelijke lekstroom. In voorkomende gevallen meten we ook de aardlekschakelaar.
Van klasse 2 meten we de isolatiewaarde en doen we een functietest In speciale gevallen meten we de verschilstroom.

Hoe rapporteren we?
Op de machine komt een sticker met daarop de datum tot wanneer de goedkeuring geldig is.
Tijdens de visuele inspectie wordt door ons een keuringsformulier ingevuld. Daarbij komt dan nog het testprotocol van de Metrel SigmaGT Apparaattester. U ontvangt de certificaten van ons in één pakketje enkele dagen nadat de keuring heeft plaatsgevonden.
Als er sprake is van meerdere keuringen, dan doen wij de keuringsresultaten voor u gesorteerd op hun unieke nummer in een map. Met de inhoudsopgave erbij is het dan voor u gemakkelijk een bepaalde test weer op te zoeken.

Wat doen we nog meer?
De testgegevens van uw machine blijven bij ons in de databank staan. Ongeveer een maand voordat er weer een keuring van de machine moet plaatsvinden ontvangt u van ons een berichtje. We kunnen dan weer een afspraak voor keuring maken.

Waar werken we?

We werken altijd op locatie. Om op locatie te komen berekenen we kilometergeld, maar geen reisuren, dat is met de files in deze regio niet reëel.